ISSUE # 22

"Sexuality"

curator: Giorgos Lavdas


With the participation of:

Janez Vlachy
(photos and text)
Aleka Tsironi
(photos)
Sotiris Tsiros
(photos)
Martha Tepper Takayama
(text)
Quentin Shih
(photos and text)
Marios Paschalis
(photos)
Hiromitsu Morimoto
(photos)
Ilias Melios
(text)
Giorgos Lavdas
(text)
Manolis Kasimatis
(photos and text)
Askold Karidis
(photos and text)
Stelios Karatheodorou
(photos)
Giannis Kalogiannis
(photos and text)
Robert Hornsby
(text)
Nathalie Daoust
(photos and text)
Barbara Alper
(photos)


     
BACK    
ANTILIPSEIS - magazine about photography

address: ANTILIPSEIS, PO Box 1613, Postal Code 19003, Porto Rafti, Greece   -   email: info@antilipseis.gr

© AntiLipseis magazine, 2005-2010